2024-05-14

A https://egzakt.eu oldalt az Egzakt Média Alapítvány üzemelteti.

A kiadó székhelye: 1033 Budapest, Miklós utca 13. 8/42.

Nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék, 01-01-0013636

Felelős kiadó: Dániel Tünde

 

Szerkesztőség

Dezse R. Tivadar, főszerkesztő

drt.81@proton.me

Molnár Ákos Gergely, főszerkesztő-helyettes

molnargergely@proton.me

Szerkesztők: Arzberger László, Dániel Tünde, Török Ágnes

Kapcsolat